KURSER

Kommer inom kort information om hösten

kurser med Irén Svensson-Nylén

19 aug  De tolv biokemiska cellsalterna/ funktionsmedel på djur, kl 11-18.00. 
Här går vi igenom dr Schusslers cellsalter som fyller på direkt i cellen för att skapa harmoni. För att kunna få bra resultat med biokemiska vävnadssalterna behöver man lär känna varje cellsalt för sig. Alla salter går att kombinera med varandra och har sin egen nyckel till att läka och förbättra djurets hälsa. Inga biverkningar. Kostnad 1100 kr då ingår ett unikt kompendium och fika under dagen anmäl dig innan 10 aug.

2 sep Handmassage/handterapi, 9.30.-17.00. En hand finns alltid till hands.
Lär dig massera händer som gör underverk. Visa standard massage går vi igenom och även besvärsmassager för olika besvär. Du kan behandla dig själv när det behövs. Vi kommer även gå igenom handens punkter som går att behandla massor av olika besvär. Du får även blanda dig en personlig eterisk olja som vi använder i massagen. Med tag två stora handdukar. Anmälan innan den 20 aug tack. Pris 1300 kr inkl. kompendium, handkartor och fika.  Minst sex st och max tio st. Underbar kurs du får dina händer masserade hela dagen blir som ny!

18 sep eller den 20 nov Det homeopatiska akutapoteket, 1 dag 10.00-17.00 Här får du lära dig 36 st homeopatiska medel som kan hjälpa vid många olika besvär. Ett unikt kompendium med tydliga informationer till ta rätt medel vid olika åkommor. Kostnad 1500 kr, inkl fika och lunch, plus ett ”akutkit” med 36 medel. Anmäl dig innan den 7 sep till info@camenska.se (även den 20 nov)

23 sep Biokemiska cellsalter, 1 dag kl 9.30-17.30
Lär dig de 12 cellsalterna som fyller på dina celler, avgiftar, läker och får din kropp att fungera bättre. Vi går igenom tecken på tunga och ansiktet som indikerar vilken salt som saknas. Ansikte och tunganalys och eget kompendium igår. Ett bra komplement till klassisk homeopati, naturmedicin, akupunktur och massage mm. Med dessa 12 salter kan man läka kroppen med de flesta besvär, t o m mat intoleranser och allergier. Ett unikt kompendium (med bilder på ansikten och tungor som indikerar vilken salt man väljer). Kursintyg ingår. Kostnad 1600 kr inkl. moms.  Hör av dig om du behöver hotell eller vandrarhem. Anmälan innan den 14 sep tack med avgiften till pg 83 10 481-0.

30 sep Gua Sha skrapan och Koppnings kurs, 9.30-17.00.
Lär dig att behandla med Gua Sha skrapan på smärttillstånd mm. Koppning är ett bra verktyg vid smärtor, blir en djupgående massage för bindväven. Bra vid värk och stelhet. Kostnad 2200 kr, i priset ingår en Gua Sha skrapa, 1 st Lymferol, 1 st Curatol (värk olja) och ett set med 4 st koppar (gjorda i Silikon med livstidsgaranti) plus ett kompendium om Gua Sha skrapan, intyg på kursen och fika ingår. Max 10 personer. Medtag egna handdukar 2–3 st. Anmälan innan 21 tack
 
21 okt Djurhomeopati, akutapoteket för djur. Steg 1 Kl 13-18.00
Djur svara väldigt bra på homeopatiska medel. Olika medel passar även för djur, här får du lära dig de vanligast akuta medel på djur. Hundar, katter, höns hästar och kor. En rolig och spännande kurs, spar pengar, slipper ringa veterinären. Ditt djur blir friskare och lever längre. Fika och ett kompendium för djur ingår. Kostnad 700 kr. Anmäl dig innan den 12 okt tack.

28 okt Hälsoanalysen, 1 dag, kl 9.30-17. 00.
Här tar vi upp ansiktsanalys, tunganalys, naglar och tänder. Endagskurs med att leta tecken från olika platser. Unika kompendium, homeopatiska medel och naturmedel som kan åtgärda problemet mm. Bilden här bredvid avslöjar mycket om tjocktarmens arbete och tungan visar matsmältningsproblem.  Kostnad 1800 kr, kompendium i ämnet, fika och intyg på kursen ingår. Anmälan innan 19 okt tack.

14 nov De tolv biokemiska cellsalterna/ funktionsmedel på djur, kl 11-17.00.   
Här går vi igenom dr Schusslers cellsalter som fyller på direkt i cellen för att skapa harmoni. För att kunna få bra resultat med biokemiska vävnadssalterna behöver man lär känna varje cellsalt för sig. Alla salter går att kombinera med varandra och har sin egen nyckel till att läka och förbättra djurets hälsa. Inga biverkningar. Kostnad 1100 kr då ingår ett unikt kompendium och fika under dagen anmäl dig innan 2 nov 

18 nov Homeopati och djurens personligheter, steg 2, kl 13-18.00
Val av rätt homeopatiskt medel kan var svårt efter det akuta medlet kommer ofta det konstitutionella medlet. Djur har också personligheter och konstitutioner. En väldigt spännande kurs och ett helt unikt kompendium med djurens personligheter. Kostnad 800 kr inl fika och kompendium. Anmäl innan 9 nov  till iren.svensson.nylen@homtial.com 

21 nov Husapoteket i homeopati för växte, kl 9.30-12.30
AGROHOMEOPATI: HUR MAN MED HOMEOPATI LÄKER VÄXTER OCH FÖRBÄTTRAR JORDEN. Med agrohomeopati kan man exempelvis bota träd med en enkeldos Belladonna och göra öknen odlingsbar. Här går vi igenom växthomeopati, vilket medel för växten som drabbats av ohyra, som inte blommar, som behöver omplanteras ja alla sjukdomar som kan drabba en växt. Kostnad 650 kr, inkl fika och kompendium anmälan innan den 9 nov till info@camrenska.se 

UTBILDNINGAR

5-6 feb 2021 Startar en ny Homeopatisk 3-årig utbildning,
Undervisning fre.-lö en gång i månaden, sedan hemstudier.
mejla till iren.svensson.nylen@hotmail.com för mer information.
www.camrenska.se / info@camrenska.se
Camrénska HälsoAkademin CHA Örebro

Välkommen till en nystartad Naturmedicinsk/Homoepatisk skola(startade 2018).
 Kursplan godkänd av SHR och  för Homeopatisk utbildning.  600 fysiska lärarledda timmar och många timmars hemstudier.
Homeopati Utbildning Modern Homeopati/Klassisk Homeopati,  Djurhomeopati
En treårig utbildning i homeopati. tid fredagar kl 10-18.00 och lördagar 9-16.00 en gång   i månaden begär prospekt på kostnader och kursplanen i sin helhet.
Homeopati är en mild men ändå effektiv behandlingsform för mång. olika tillstånd/besvär. Till sin natur är den holistisk, vilket innebär att hänsyn tas till hela människan när det gäller att avgöra behandling - likaväl som till det specifika problemet eller till den totala ohälsan.
Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkning, och har därmed förmåga att bota den underliggande orsaken till sjukdom. De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati och fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Till exempel tio personer med astma, alla får inte samma medicin. Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potentieras. Som grundsubstans används ämnen från mineral, växt och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.
De mediciner, eller läkemedel, som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen, som hämtats från växter, djur eller mineralriket. Homeopatin tar hänsyn till hela dig och fungerar på fysiskt, mentalt och känslomässigt plan. Detta är en helhetlig medicin. Naturliga ämnen som är helt biverkningsfria. Homeopati har funnits i 200 år och samma ämnen nu som då. I hela Världen används homeopati som en egen läkekonst. För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan orsaka. Samma symptom medlet kan ge en frisk, samma symptom kan det bota hos en sjuk. Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket. De homeopatiska medlen är godkända av läkemedelsverket och registrerade som läkemedel.
Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor blir friska när de får ett väl avvägd homeopatiskt läkemedel. Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både observationsstudier och dubbelblinda, placebokontrollerade studier. Enligt forskaren Robert Hahn visar forskning att homeopati fungerar dubbelt så bra som placebo. En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur. Han har klarlagt att uppblandade och utspädda biologiska prover, som motsvarar homeopatiska lösningar visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nano strukturella förändringar hos omgivande vattenmolekyler.

Läroplan/Kursplan för Homeopati (i enkelt utförande) begär den utförligare kursplanen.
600 lärarledda timmar samt hemstudier.
Homeopatiska tankesättet
Husapoteket
Komplexmedel/Enkelmedel
Homeopatins filosofi och historia
Organons 6: upplaga
Materia Medica, läkemedelslära, medlens ”väsen”, ”själ”
Repertorisering, manuellt och via dator
Anamnesen
Nycklar och genvägar
Sjukdomar/besvär och medel
Allergier
Fallstudier, utvärdering och analys av varje fall som visar vägen till rätt läkemedel.
Homeopatisk läkemedelsprövning
Djurhomeopati
Forskning
Homeopati och Världen
Bemötande av besökare
Kost för hälsan
Örter för hälsan
Patient praktik, dels sitta med vid flera homeopatiska besök, dels arbeta i grupp och tillhandahålla besökare. Sista terminen egna besökare
Marknadsföring
Att starta företag och kunna leva på sin profession
Express start med SHR
Att arbeta som homeopat
Examensarbete, Examensprov och 5 patientfall, beskrivning och val av medel. Utvärdering.

Lärare
Irén Svensson-Nylén
Auktoriserad Homeopat, Diplomerad Homiatriker, arbetar med Homeopati, Örtmedel, Naturlig utrensning med örter, irisanalys, ansiktsanalys, tung avläsning, nagelanalys, öronljus, egenmassage/behovsmassage/aromamassage och koppning.
Driver Alternativ Praktik Helheten, företagshotell 27 år. Utbildad av Naturmedicinska Fackskolan, Stockholm 1993(4 år). Privata studier i enkelmedel 6 år i Norrköping. Ordförande i Svenska Homeopaternas Riksförbund samt Ordförande i KAM. Arbetar på människor och djur.
Camilla Lodin, är utbildad i klassisk homeopati. Förutom att arbeta som homeopat så har hon också ett stort intresse för utveckling och forskning inom homeopati.
I grunden är hon utbildad elektriker och har även arbetat som Ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet i 15 år. ”Det som varit svårast under alla år som ombudsman är att se hur arbets skadade inte kommer tillbaka på ett bra sätt och att höra från medlemmar om den undermåliga hjälp i som erbjuds inom vården”.
Intresset för homeopati väcktes för 7 år sedan med kortare utbildningar i Akutapoteket. Att se hemma hur bra de fungerade ledde till att intresset faktiskt blev en plan att utbilda sig till klassisk homeopat och kunna hjälpa människor till ett friskare liv. Camilla arbetar även aktivt inom Svenska Homeopaters Riksförbunds styrelse.