KURSER


 

kurser med Irén Svensson-Nylén28-29 feb Startar en ny Homeopatisk 3-årig utbildning,
Funderar du på att byta jobb? Undervisning fre.-lö en gång i månaden, sedan hemstudier. mejla till iren.svensson.nylen@hotmail.com för mer information. www.camrenska.se / info@camrenska.se Camrénska HälsoAkademin CHA Örebro. Det finns alltid en chans att repetera mina kurser då är det 50 % på kursen. Om du missat något steg som du vill ta igen går det bra att komma på nästa kurs. Förfrågningar och anmälan till Irén sms 00-582 12 11 eller  iren.svensson-nylen@hotmail.,com

11 mars Biokemiska cellsalter, 1 dag
Lär dig de 12 cellsalterna som fyller på dina celler, avgiftar, läker och får din kropp att fungera bättre. Vi går igenom tecken på tunga och ansiktet som indikerar vilken salt som saknas. Ansikte och tunganalys och eget kompendium igår. Ett bra komplement till klassisk homeopati, naturmedicin, akupunktur och massage mm. Med dessa 12 salter kan man läka kroppen med de flesta besvär, t o m mat intoleranser och allergier. Ett unikt kompendium (med bilder på ansikten och tungor som indikerar vilken salt man väljer). Kursintyg ingår. Tid 09.00-17.00. Kostnad 1600 kr inkl. moms.  Hör av dig om du behöver hotell eller vandrarhem. Anmälan innan den 27 feb tack med avgiften till pg 83 10 481-0.

 8 april Irisanalys/ögondiagnostik utbildning
startar, steg 1 av 7 steg,  kl 9-17.00, steg 2, 22 april, steg 3,  29 april, steg 4,  6 maj, steg 5,  13 maj, steg 6, 27 maj och steg 7, 10 juni.
Du få lära dig att studera irismönster där du kan avläsa svagheter, och obalanser i kroppen. Speciella iriskartor för alla kroppens organ och lägesplacering.
Även scleraanalys(ögonvitan) och pupill läsning ingår. Ett bra sätt att kontrollera hur kroppen mår, tänker och prioriterar. En väldigt spännande och lärorik kurs. Ett unikt kompendium i färg och fika ingår i kursen, samt intyg för Irisanalys/irisdiagnostik. Pris 1700 kr per gång eller 10 500 kr vid betalning vid första tillfället. Anmälan före den 20 mars tack. Start vid minst 6 kursdeltagare.

15 april Djurhomeopati, akutapoteket för djur. Kl 13-18.00
Djur svara väldigt bra på homeopatiska medel. Olika medel passar även för djur, här får du lära dig de vanligast akuta medel på djur. Hundar, katter, höns hästar och kor.
En rolig och spännande kurs, spar pengar, slipper ringa veterinären. Ditt djur blir friskare och lever längre. Fika och ett kompendium för djur ingår. Kostnad 700 kr. Anmäl dig innan den 8 april tack.

29 maj  Det homeopatiska akutapoteket
1 dag 9.30-17.00
Här får du lära dig 36 st homeopatiska medel som kan hjälpa vid många olika besvär. Ett unikt kompendium med tydliga informationer till att välja rätt medel vid olika åkommor. Mota Olle i grinden vid de flesta besvär. Kostnad 1500 kr, inkl fika, lunch och ett akut kit med 36 homeopatiska läkemedel i. Anmäl dig till sms 070-582 12 11 12 eller till info@camrenska.se. Anmäl dig senast 25 maj, tack.

3 juni Sommarapoteket akuta medel för sommarens besvär, Örebro 10-17.00
Sommar och sol, men även nya utmaningar. Här får du lära dig de homeopatiska akutmedel och biokemiska cellsalter vid sommarens eventuella problem. Även eteriska oljor ingår i detta häfte. Gör din egen solkräm, tandkräm och deo. Recept, tillverkning och du får tillsätta din egen doft på dessa tre produkter. Sommarkompendium och fika ingår, ta med matlåda eller så följ med ut och ät.  Kostnad 1200 kr studerande i Homeopati 650 kr, anmälan till iren.svensson.nylen@hotmail.com för den 22 maj tack ( så jag hinner ta produkter för tillverkning).

17 juni En hand finns alltid till hands. Kl 9-17.00
Lär dig massera händer som gör underverk. Visa standard massager går vi igenom och även besvärs massager för olika besvär. Ladda batterierna massage mm. Du kan behandla dig själv när det behövs. Vi kommer även gå igenom handens punkter som går att behandla massor av olika besvär. Du får även blanda dig en personlig eterisk olja som vi använder i massagen. Till dig som redan är massör eller till dig som vill hjälpa till hemma och för husbehov. Till dig som är terapeut och vill kunna hjälpa dig snabbt själv.  Med tag två stora handdukar. Anmälan innan den 8 juni tack. Pris 1300 kr inkl. kompendium, handkartor och fika.  Minst sex st och max tio st. Underbar kurs du får dina händer masserade hela dagen blir som ny!


 

UTBILDNINGAR


28-29 feb 2020 Startar en ny Homeopatisk 3-årig utbildning,
Undervisning fre.-lö en gång i månaden, sedan hemstudier.
mejla till iren.svensson.nylen@hotmail.com för mer information.
www.camrenska.se / info@camrenska.se
Camrénska HälsoAkademin CHA Örebro

Välkommen till en nystartad Naturmedicinsk skola. Här har du möjlighet att läsa i olika block. Vi kommer att bygga på fler utbildningar med startar våren 2020 med en Homeopatisk utbildning som kommer att gå fre-lö under 3 år. Kursplan godkänd av SHR och följer KAMs riktlinjer för Homeopatisk utbildning.  600 lärarledda timmar och många timmars hemstudier.
Homeopati Utbildning Modern Homeopati/Klassisk Homeopati,  Djurhomeopati
En treårig utbildning i homeopati. tid fredagar kl 10-18.00 och lördagar 9-16.00 en gång   i månaden begär prospekt på kostnader och kursplanen i sin helhet.
Homeopati är en mild men ändå effektiv behandlingsform för mång. olika tillstånd/besvär. Till sin natur är den holistisk, vilket innebär att hänsyn tas till hela människan när det gäller att avgöra behandling - likaväl som till det specifika problemet eller till den totala ohälsan.
Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkning, och har därmed förmåga att bota den underliggande orsaken till sjukdom. De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati och fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Till exempel tio personer med astma, alla får inte samma medicin. Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potentieras. Som grundsubstans används ämnen från mineral, växt och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.
De mediciner, eller läkemedel, som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen, som hämtats från växter, djur eller mineralriket. Homeopatin tar hänsyn till hela dig och fungerar på fysiskt, mentalt och känslomässigt plan. Detta är en helhetlig medicin. Naturliga ämnen som är helt biverkningsfria. Homeopati har funnits i 200 år och samma ämnen nu som då. I hela Världen används homeopati som en egen läkekonst. För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan orsaka. Samma symptom medlet kan ge en frisk, samma symptom kan det bota hos en sjuk. Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket. De homeopatiska medlen är godkända av läkemedelsverket och registrerade som läkemedel.
Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor blir friska när de får ett väl avvägd homeopatiskt läkemedel. Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både observationsstudier och dubbelblinda, placebokontrollerade studier. Enligt forskaren Robert Hahn visar forskning att homeopati fungerar dubbelt så bra som placebo. En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur. Han har klarlagt att uppblandade och utspädda biologiska prover, som motsvarar homeopatiska lösningar visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nano strukturella förändringar hos omgivande vattenmolekyler.

Läroplan/Kursplan för Homeopati (i enkelt utförande) begär den utförligare kursplanen.
600 lärarledda timmar samt hemstudier.
Homeopatiska tankesättet
Husapoteket
Komplexmedel/Enkelmedel
Homeopatins filosofi och historia
Organons 6: upplaga
Materia Medica, läkemedelslära, medlens ”väsen”, ”själ”
Repertorisering, manuellt och via dator
Anamnesen
Nycklar och genvägar
Sjukdomar/besvär och medel
Allergier
Fallstudier, utvärdering och analys av varje fall som visar vägen till rätt läkemedel.
Homeopatisk läkemedelsprövning
Djurhomeopati
Forskning
Homeopati och Världen
Bemötande av besökare
Kost för hälsan
Örter för hälsan
Patient praktik, dels sitta med vid flera homeopatiska besök, dels arbeta i grupp och tillhandahålla besökare. Sista terminen egna besökare
Marknadsföring
Att starta företag och kunna leva på sin profession
Express start med SHR
Att arbeta som homeopat
Examensarbete, Examensprov och 5 patientfall, beskrivning och val av medel. Utvärdering.

Lärare
Irén Svensson-Nylén
Auktoriserad Homeopat, Diplomerad Homiatriker, arbetar med Homeopati, Örtmedel, Naturlig utrensning med örter, irisanalys, ansiktsanalys, tung avläsning, nagelanalys, öronljus, egenmassage/behovsmassage/aromamassage och koppning.
Driver Alternativ Praktik Helheten, företagshotell 26 år. Utbildad av Naturmedicinska Fackskolan, Stockholm 1993(4 år). Privata studier i enkelmedel 6 år i Norrköping. Ordförande i Svenska Homeopaternas Riksförbund samt Ordförande i KAM. Arbetar på människor och djur.
Camilla Lodin, är utbildad i klassisk homeopati. Förutom att arbeta som homeopat så har hon också ett stort intresse för utveckling och forskning inom homeopati.
I grunden är hon utbildad elektriker och har även arbetat som Ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet i 15 år. ”Det som varit svårast under alla år som ombudsman är att se hur arbets skadade inte kommer tillbaka på ett bra sätt och att höra från medlemmar om den undermåliga hjälp i som erbjuds inom vården”.
Intresset för homeopati väcktes för 7 år sedan med kortare utbildningar i Akutapoteket. Att se hemma hur bra de fungerade ledde till att intresset faktiskt blev en plan att utbilda sig till klassisk homeopat och kunna hjälpa människor till ett friskare liv. Camilla arbetar även aktivt inom Svenska Homeopaters Riksförbunds styrelse.