Presentation av EINAR SARNES

Einar arbetare med biocom bioresonansterapi, Instant transformation och Acess bars

Introduktionspris för alla behandlingar 600:- för 60 minuter.

Allergibehandling med Bicom bioresonansterapi
Vår syn på allergi (= en överkänslighet i någon grad)

Det börjar oftast, undantag finns, med en oförmåga att smälta den ena eller båda basallergenerna:
mjölk och vete. Det kan vara brist på de enzymer som behövs för matsmältningen, eller en försämrad tarmflora av något annat skäl. Personen fortsätter att äta det eller de ämnen hon/han inte kan smälta. Därefter tillsätter vi en dos stress. Miljögifter, dåliga vanor eller annan belastning. Till slut blir det för mycket för kroppen: immunförsvaret blir överbelastat och kan inte fungera på ett optimalt sätt och går till angrepp (eftersom det känner sig hotat) mot den förmodade fienden, som kan vara pollen, damm, vetemjöl, pälsdjur eller nästan vad som helst. Allergireaktionen är i full gång.

Eftersom kroppen nu är i lite sämre form än tidigare, kan den inte enkelt på egen hand, återhämta sig. Det är inte ovanligt att allergierna därför ökar, med reaktion på fler ämnn och med kraftigare
reaktioner.

Vad är Bicom bioresonansterapi?
Det är en di agnos- och behandlingsmetod, som framför allt används när det gäller allergibesvär. Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland, men tekniken att behandla via frekvenser användes redan på 1930-talet i USA. I dag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus. Allting har en frekvens. Alla organismer (t ex alla celler i kroppen) och alla ämnen (t ex mjölk, vete, hundhår, pollen) omges av elektromagnetiska fält, som har sina egna speciella frekvensmönster.

Bicom läser in frekvensmönster från ämnen/allergener och organismer/patienten, för att hitta reaktioner och för att behandla. Bicom skapar inga egna frekvenser, utan omvandlar de inlästa frekvensmönstren på olika sätt (förstärker, försvagar, inverterar, filtrerar), för att skapa terapeutiska frekvens-mönster, som används
att behandla med. Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar, med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen. I de flesta fall används även frekvensmönster från patienten, på samma sätt i behandlingen.
Metoden är smärtfri och fri från läkemedel. Flertalet patienter är besvärsfria efter i snitt tio
behandlingar, men de individuella variationerna är stora. Resultaten är bestående, men i vissa fall behövs enstaka uppföljande behandlingar.

Om du tar läkemedel mot allergiska besvär och vill trappa ned eller sluta med dem, skall du göra det i samråd med din läkare.

Bicom är ett varumärke och betyder inget. Bioresonans är ett sammansatt ord. Bio: som har att göra med levande organismer. Resonans: … svängning som uppkommer genom påverkan av annan svängning, med (nästan) samma frekvens.

Så här går behandlingen till
Att hitta reaktioner (allergier och överkänsligheter)
Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde”. Värdet är enbart giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av patientens dagsform. Terapeuten skickar en svag elektrisk signal genom patienten och en mätare registrerar motståndet, dvs styrkan på signalen, när den kommer ”ut” från patienten.
Patienten exponeras därefter för ett ämne, t ex mjölk eller ett annat ämne, som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en bägare, där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets frekvensmönster till patienten och det nya värdet läses av. OBS: testet framkallar ingen allergireaktion, eftersom man endast använder ämnets frekvenser). Genom att jämföra detta värde med referensvärdet, ser terapeuten om det finns en reaktion mot
ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

Behandlingen startar
De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen, används i behandlingen. Bicom
omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster, som skickas till patienten via sladdar med elektroder, som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen. I de flesta fall används även patientens frekvensmönster i behandlingen på samma sätt. Dessa läses in med hjälp av klotelektroder i händerna och/eller mjuka elektrodplattor, som placeras på andra ställen på kroppen. Själva behandlingstiden kan variera, men är i genomsnitt ca 30 minuter.

Kontakta Allergifri.com i Örebro, för att boka tid för test och behandling!

Varmt välkommen,

Einar Sarnes

Einar Sarnes

Allergi TERAPEUT, ACCESS BARS, Instant Tranformations terapeut

Boka tid

Telefon: Tel 070-9165100

Kostnad

600:- / h

Länkar