Presentation AV RESILENT YOGA LÄRARE

Se Yoga schema här.

Ana Paula Geisler

Ana Paula har en 200 timmars utbildning hos Nordiska Yogainstitutet som diplomerad Viryayogalärare och en vidareutbildning i Virya Rehabyoga som en del i 500-timmarscertifiering.
Ana Paula är utbildad advokat från Brasilien och flyttade till Sverige 1998. För att hantera nedstämdhet pga den långa svenska vintern började hon yoga och meditera. Övertygelsen att yoga och meditation har en stor positiv inverkan på hur vi ser på livet har drivit henne att utbilda sig inom yoga för att kunna inspirera andra.
Till vardags jobbar Ana Paula med inköp och planering på ett tillverkande företag. Ana Paula undervisar även i yoga på Motionsform i Örebro.

Nina Virkkala
Nina är Resilient Yoga and Movements grundare, vid sidan av sitt jobb som ekonomicontroller. Hon är diplomerad Viryayogalärare (RYT-200) och har en påbyggnad som Virya Rehabyogalärare som en del i sin kommande 500-timmarscertifiering hos Nordiska Yogainstitutet. Ninas yogautövande bottnar i mångåriga ryggproblem, så hon har ett särskilt intresse för smärtforskning och hur rörelse, kroppsmedvetenhet och andning kan både förebygga och rehabilitera långvarig smärta.
Nina hämtar även inspiration från andra rörelseformer än yoga, till exempel arbetar hon mot en certifiering i Tune Up Fitness ”The Roll Model® Method”, som är en utbildning i anatomi och olika tekniker i självmassage med hjälp av bollar. Utöver det har hon bland annat gått en kurs i praktisk anatomi och biomekanik för Katy Bowman, Nutritious Movement.

Resilent Yoga

RESILENT YOGA

YOGA

Länkar